Artwork > SURFACE

Skin IV
Skin IV
Digital Photography
28" x 42" x 1"
2016